Εγγραφές στην Α’ τάξη για το σχ. έτος 2019-2020

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς-κηδεμόνες ότι οι αιτήσεις εγγραφών στο Δημοτικό Σχολείο  για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους  στην Α΄τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού  μπορούν να προσέρχονται  καθημερινά από τις 12:00- 14:00 και κάθε Τετάρτη από τις 8:00 -10:00 και από τις 12:00- 14:00.

Στην Α΄Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν, το ερχόμενο σχολικό έτος,  οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο είναι τα εξής:

Α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου, το οποίο δεν προσκομίζεται από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τη σχολική μονάδα, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο μαθητή, όνομα πατρός, όνομα μητρός και ημερομηνία γέννησης του.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο ομοειδές πιστοποιητικό , επίσημα μεταφρασμένο.

Β. Το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή , συμπληρωμένο από τον παιδίατρο.

Δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του μαθητή.

Ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου, η οποία θα προσκομιστεί με τη λήξη των μαθημάτων,  14 Ιουνίου 2019.